Cursus hoogwerker

Veilig werken met een hoogwerker

Het veilig kunnen werken op hoogte is belangrijk. Daarom bieden wij een cursus van één dag aan waarin u zowel de alle theorie als de praktijk wordt behandeld. De cursus kenmerkt zich door een hoog praktijk gehalte.

Veel ongelukken met hoogwerkers ontstaan door:

  • verkeerde keuze van de juiste hoogwerker voor de klus;
  • geen aandacht besteden aan het juist opstellen van de hoogwerker;
  • onveilig handelen door de bediener/gebruiker.

Een werkgever is verplicht om ervoor te zorgen dat zijn of haar medewerker voldoende voorlichting en instructie geeft. Voor een professionele cursus waarbij u aan alle eisen voldoet kunt u bij NIOT terecht.

Doelgroep

De cursus hoogwerker is speciaal bedoeld voor bedieners van diverse soorten hoogwerkers, die 16 jaar of ouder zijn en beschikken over een redelijke mate van bedieningsvaardigheden. Wanneer de werknemer niet voldoet aan deze twee voorwaarden is het noodzakelijk het trainingsprogramma uit te breiden met een extra praktische vaardigheidstraining.

Doelstelling

De cursist kan controle van, onderhoud aan en het werk met een hoogwerker veilig en verantwoord uitvoeren, rekening houdend met verkeersregels, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften en deze in de praktijk toepassen.

Inhoud cursus hoogwerker

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

•    diverse wet- en regelgeving, alsmede algemene en bedrijfseigen
veiligheidsvoorschriften;
•    plaatsen en bedienen van een hoogwerker;
•    controleren van de technische staat;
•    de veiligheidsvoorschriften;
•    uitvoeren van manoeuvres.

Duur

De cursus duurt minimaal twee dagdelen.
Uitgangspunt bij de in company cursus is dat de opdrachtgever zelf over een of meerdere hoogwerkers beschikt.

Nascholing

Deze cursus kan meetellen voor de verplichte nascholing beroepschauffeur (code 95). De waarde is 7  scholingsuren. Voor het aan en afmelden wordt € 20,00 per persoon/per dag in rekening gebracht. Indien van toepassing dan kunt u dit aangeven in het vakje opmerkingen van de inschrijfformulier.

Bijzonderheden

De cursus is praktijkgericht, d.w.z. dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden ter ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer. Wanneer de theoretische toets met een positief resultaat is afgesloten en de bedieningsvaardigheden met een voldoende is beoordeeld ontvangt men het certificaat hoogwerker en het veiligheidsbewijs (zakpasje) hoogwerker.

Prijs:

De kosten voor de cursus zijn voor In company €799,-
Bel of mail ons: info@niot.nl of 072-5766587